dimarts, 13 de juliol de 2010

Gènere, crisis i globalització

És important que ens situem en el context de globalització mundial, per ser conscients que el que fem aquí pot afectar a l’altra punta del món, sense ser-ne del tot conscients, però alhora, cada lloc té les seves pròpies particularitats que també cal tenir presents.
Segons la OIT el nombre de dones a l’atur ha augmentat des del 2007 degut a la crisi econòmica global. Les zones amb més afectació ha estat Llatinoamèrica i el Carib, mentre que a Àsia Oriental i Europa, s’ha patit menys deteriorament de la situació laboral femenina.
La major afectació de l’atur femení a nivell global sembla ser causat per les desigualtats de gènere inherents en el model laboral majoritari, basat en una discriminació vers el treball femení, visible a través de la diferència salarial i de la ocupació dels llocs de feina més vulnerables i prescindibles per part de les dones.

Aquesta desigualtat de gènere en l’àmbit laboral, viscuda tant a nivell global com local, mostra les desigualtats que produeix el model laboral basat en una divisió sexual del treball, propi de la societat patriarcal: l’home ha de ser el cap de família, productor i proveïdor, i la dona, ha de d’ocupar-se de la reproducció i la cura.
Aquest model ideal de societat, forma part del discurs burgès creat a partir del procés industrialització del s.XIX, on es segrega l’àmbit laboral i públic de l’àmbit domèstic i privat (NASH, 2004). De manera que es crea un discurs on el reconeixement social es produeix en l’àmbit públic, i per tant, en els homes, mentre que l’àmbit privat queda invisibilitzat, i les tasques que s’hi realitzen totalment desvalorades.
Aquest discurs però no es correspon amb la pràctica social, ja que les dones, tant al camp com en les fàbriques, han treballat i treballen des de sempre, però el seu treball no es reconeix socialment.
Aquest fet arriba fins a l’actualitat. Tot i que la dona ha entrat a formar part massivament del treball assalariat des dels anys 70, es continua mantenint la diferència de sou i moltes dones opten per un horari laboral parcial, ja que la llar i la família continua sent majoritàriament una tasca femenina i les que opten per una jornada laboral complerta, sovint, realitzen una doble jornada real, la de la feina assalariada i la de l’àmbit domèstic.

Malauradament, tot i que la situació està canviant, és la dona qui continua portant el pes de la responsabilitat de l’àmbit domèstic: llar i reproducció. Cal matisar que en les generacions més joves, sovint es reparteixen les tasques domèstiques, però també és cert, que en la majoria dels casos la dona es converteix en la organitzadora de tot, mentre que l’home és el simple executor, de manera que tota la responsabilitat de gestió cau en cervells femenins.
Però aquesta crisi pot aportar canvis de pautes familiars, degut precisament a la sectorització del mercat laboral. Mentre que el servei, el comerç i l’educació està ocupat bàsicament per dones, la construcció, el transport i la metal•lúrgia ho està bàsicament per homes.
A l’Estat Espanyol la crisi és bàsicament de sectors masculins, de manera que ha crescut el nombre d’amos de casa, ocupant-se de la llar i la família, mentre les dones han continuat treballant fora de casa.

Tant de bo, això sigui un canvi profund, estructural de la nostra societat patriarcal, i poc a poc, vagi deixant de ser-ho. Les dones ja hem conquistat l’àmbit públic. Ara manca que els homes facin la seva pròpia revolució, i conquereixin l’àmbit privat. D’aquesta manera obtindrem una societat més igualitària on tots compartirem tasques d’una manera corresponsable.

FONTS:
www.expansion.com/2009/03/26/mujer-empresa/1238066446.html
http://spanish.safe-democracy.org/2009/03/18/como-afecta-la-crisis-economica-global-a-la-mujer-trabajadora/
www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/oit-crisis-afecta-mas-a-las-mujeres-337011.html
www.nuevatribuna.es/noticia/36170/CULTURA-Y-OCIO/afecta-crisis-misma-manera-hombres-mujeres.html
www.nuevatribuna.es/noticia/36170/CULTURA-Y-OCIO/afecta-crisis-misma-manera-hombres-mujeres.html
www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/99507-el-paro-afecta-mas-hombres-que-mujeres-por-primera-vez-en-espana.html
www.barandilleros.com/cambios-socio-economicos-en-espana-a-causa-de-la-crisis.html
igualdad3000.blogspot.com/2010/03/crisis-economica-amos-de-casa.html
www.eluniversal.com.mx/notas/663814.html
NASH, M. (2004). Mujeres en el mundo. Alianza Editorial.